Categories
สุขภาพ

ติดมือถือ ชอบแชท ชอบช้อปปิ้งถือของหนัก ระวัง “โรคนิ้วล็อค”

การใช้งานนิ้วมือหนักเกินไป ใช้งานนิ้วมือด้วยท่วงท่าเดิมซ้ำ ๆ หรือใช้นิ้วเกี่ยวของหนัก ๆ มักเป็นสาเหตุของการเกิดโรคนิ้วล็อคได้ ซึ่งไม่ได้เจอแต่เฉพาะตอนทำงานเท่านั้น ตอนที่เราใช้ชีวิตประจำทั่วไป สามารถเป็นได้ เพราะด้วยสังคมปัจจุบันที่เป็นในรูปแบบออนไลน์ส่วนใหญ่ ทำให้คนติดการเล่นมือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พบ โรคนิ้วล็อค เพิ่มมากขึ้น

ไม่ใช่เฉพาะติดมือถือ ติดแชทเท่านั้นที่ทำให้เกิด “โรคนิ้วล็อค”
ไม่ใช่เฉพาะติดมือถือ ติดแชทเท่านั้น การไป Supermarket หรือตลาดสด เพื่อซื้อข้าวของเครื่องใช้ และอาหารเป็นจำนวนมาก ที่ต้องทำให้ถือของหนักๆ เป็นประจำ ก็อาจเสี่ยงเป็นโรคนิ้วล็อคได้เช่นกัน ยิ่งติดแชทด้วย อาจจะไปเร่งให้ โรคนิ้วล็อคมีอาการเร็วขึ้นได้ ส่วนใหญ่มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และมีแนวโน้มที่จะเกิดในผู้ที่มีอายุ 40-60 ปี อ่านเพิ่มเติม