Categories
สุขภาพ

โรคงูสวัด พันรอบตัวอันตรายถึงชีวิตจริงหรือ?

โรคงูสวัดมีสาเหตุมาจาก เชื้อ VZV ชนิดเดียวกันกับโรคอีสุกอีใส หากผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส สัมผัสสารคัดหลั่งจากตุ่มน้ำจากผู้ป่วยโรคงูสวัดโดยตรง จะได้รับเชื้อ VZV และติดเป็นโรคอีสุกอีใส แต่ไม่ติดเป็นโรคงูสวัด เพราะโรคงูสวัดไม่ได้เป็นโรคติดต่อ แต่ไวรัส Varicella Zoster Virus ต่างหาก ที่จะสามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นที่ยังไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส ให้เป็นโรคอีสุกอีใสได้

โรคงูสวัด พันรอบตัวอันตรายถึงชีวิตจริงหรือ?
ความเชื่อที่ว่า หากงูสวัดพันรอบเอวแล้วจะทำให้เสียชีวิต เป็นความเชื่อผิด ๆ ไม่เป็นความจริง เพราะในความเป็นจริงแล้ว ผื่นไม่สามารถพันรอบตัวเราจนครบรอบเอวได้ เพราะแนวเส้นประสาทของตัวเราจะมาสิ้นสุดที่บริเวณกึ่งกลางลำตัวเท่านั้น ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ ร่างกายอ่อนแอ เมื่ออาการของงูสวัดกำเริบขึ้น จะทำให้เกิดการลุกลามได้มากกว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแรงกว่า ดังนั้นในคนธรรมดาที่มีภูมิต้านทานปกติ งูสวัดจะไม่ลุกลามเกินแนวกึ่งกลางลำตัว และยังไม่มีรายงานว่า โรคงูสวัดสามารถทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้แต่อย่างใด

If you looking OPPORTUNITY for money you must go to website at ufa