Categories
สุขภาพ

ปวดหลังส่วนล่าง ปวดเรื้อรัง ร้าวลงสะโพก ร้าวลงขา รักษาตรงจุด หยุดอาการปวด

ปวดหลังส่วนล่าง ปวดเรื้อรัง ร้าวลงสะโพก ร้าวลงขา รักษาตรงจุด หยุดอาการปวด
โรคปวดหลังส่วนล่าง เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น
1. เกิดจากการใช้งาน อาทิ การนั่งนาน การยืนนาน หรือการก้มๆ เงยๆ หรือการก้มยกของหนัก
2. เกิดจากการเสื่อมของข้อต่อกระดูกหลังตามวัย หรือจากการทำงาน ทำให้ข้อต่อเสื่อม และอักเสบส่งผลให้เกิดอาการปวดได้
3. เกิดจากเส้นประสาทบริเวณหลังถูกกดทับ ทำให้มีอาการปวดมาบริเวณหลังส่วนล่าง
อาการจะปวดหน่วงๆ ปวดร้าวบริเวณหลังส่วนล่างและบริเวณสะโพก อาการจะเป็นๆ หายๆ บางครั้งอาการจะเป็นมากขึ้นตามการใช้งาน เช่น ก้มยกของหนัก หรือนั่งติดต่อกันเป็นเวลานาน หากมีอาการกดทับเส้นประสาทร่วมด้วย จะมีอาการปวดร้าวลงบริเวณสะโพกและลงบริเวณขา ร่วมกับมีอาการชา หากเป็นมาก จะทำให้เดินได้ไม่ไกล ต้องหยุดพักถึงจะเดินต่อได้ หากเป็นมากขึ้นไปอีก จะทำให้ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะอุจจาระได้
แนวทางการรักษา
ก่อนจะเริ่มการรักษาโรคปวดหลังส่วนล่าง อันดับหนึ่งต้องหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดนั้นๆ ก่อน เนื่องจากอาการปวดหลังส่วนล่างเป็นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างอักเสบ, ข้อต่อของกระดูกหลังเสื่อมหรืออักเสบ, หมอนรองกระดูกหลังเสื่อม, หมอนรองกระดูกหลังหรือกระดูกหลังกดทับเส้นประสาท, กระดูกหลังเคลื่อนทำให้เกิดการไม่มั่นคงของกระดูกหลัง ไปจนถึงข้อต่อกระดูกเชิงกรานมีการอักเสบ ล้วนแต่ทำให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ทั้งสิ้น
หลังจากที่ทราบสาเหตุ ที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างแล้ว จึง “ทำการรักษาที่ตำแหน่งของสาเหตุนั้นๆ” ถ้าเป็นจากกล้ามเนื้อก็รักษากล้ามเนื้ออักเสบ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยา กายภาพบำบัด หรือการคลายกล้ามเนื้อและฉีดยาเฉพาะจุดที่มีกล้ามเนื้ออักเสบ หากเป็นการปวดจากข้อต่อกระดูกสันหลัง ควรทำการรักษาโดยรับประทานยา หรือฉีดยาลดอักเสบที่ตรงบริเวณข้อต่อกระดูกสันหลัง โดยใช้เอกซเรย์ (X-Ray) เพื่อเล็งจุดข้อต่อกระดูกสันหลัง ทำให้การฉีดเป็นไปอย่างแม่นยำ
แต่หากเป็นการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง จากกระดูกหลังหรือหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นประสาท การรักษาโดยการฉีดยาตรงเส้นประสาทที่ถูกกดทับจะทำให้อาการดีขึ้นได้มาก นอกจากนี้หากมีอาการปวดหลังส่วนล่าง จากข้อต่อบริเวณกระดูกเชิงกราน การรักษาที่ดีที่สุดคือการรักษาที่ตำแหน่งของสาเหตุ การฉีดยาลดอักเสบ ตรงบริเวณข้อต่อกระดูกเชิงกรานจะทำให้อาการปวดลดลงได้
การฝึกสร้างกล้ามเนื้อหลังส่วนต่างๆ มีบทบาทในการลดอาการ ปวดเรื้อรัง บริเวณหลังได้ แพทย์จะวินิจฉัยหาตำแหน่งที่มีการอักเสบ และเลือกวิธีการฝึกกล้ามเนื้อที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคน อ่านเพิ่มเติม

Categories
สุขภาพ

ปวดเรื้อรัง ทำไมต้อง X-Ray และ MRI

ปวดเรื้อรัง ทำไมต้อง X-Ray และ MRI
อาการปวดหลังเรื้อรังเป็นปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน โดยอาการจะมีตั้งแต่ปวดเล็กน้อย ปวดมากบางครั้ง ปวดเป็นๆ หายๆ หรือปวดมากจนต้องตื่นเวลากลางคืน ซึ่งอาการปวดดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการเครียดและส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้

อาการปวดหลังเรื้อรัง มีสาเหตุเป็นได้ตั้งแต่กล้ามเนื้อหลัง หมอนรองกระดูกหลัง ข้อต่อกระดูกหลัง เอ็นยึดกระดูกหลัง ไปจนถึงเส้นประสาทถูกกดทับหรือเส้นประสาทอักเสบ การวินิจฉัยหาสาเหตุที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ตรงจุดจึงมีความสำคัญ
ในปัจจุบันการเอกซเรย์ (X-Ray) และเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) สามารถเข้าถึงได้ง่ายและได้ผลการรักษาโดยไม่ต้องเจ็บปวด อีกทั้งยังสามารถช่วยหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดหลังดังกล่าวได้

ผล X-Ray และผล MRI สามารถแปรผลได้แตกต่างกัน ผล X-Ray จะเห็นกระดูกและข้อต่อกระดูกชัดเจน สามารถดูว่ามีความผิดปกติคดหรือบิดเบี้ยวของตัวกระดูก หรือมีความเสื่อมของตัวข้อต่อ หรือความเสื่อมของตัวกระดูกหลังหรือไม่ ผล MRI สามารถให้ผลที่ชัดเจนมากในการดูเส้นประสาทและการกดทับของเส้นประสาท ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ว่าเส้นประสาทเส้นใดหรือเส้นประสาทบริเวณใดถูกกดทับครับ

ทั้งนี้ MRI ยังสามารถบ่งบอกถึงภาวะการอักเสบของกระดูกหลัง ข้อต่อกระดูกหลัง และหากมีเนื้อเยื่อ หรือก้อนเนื้อผิดปกติใดๆ สามารถเห็นได้จาก MRI ได้ด้วยครับ อ่านเพิ่มเติม